PagesGå til norskehemmeligheter.no. Der finner du nye innsendingsboksen.

Hemmelighet 16. desember

Illustrasjon: Une Tjønnås, illustrasjonstudent NKF