PagesGå til norskehemmeligheter.no. Der finner du nye innsendingsboksen.

Hemmelighet 03. januar

Illustrasjon: Une Tjønnås, illustrasjonstudent NKF